top of page

Niets is voor niets en niets is onmogelijk


Graag stel ik je voor aan een moedige vrouw. Haar levensverhaal raakt mij en heeft impact op mijn persoonlijke leven. Ik leer van haar wijsheid, moed, kracht en daden. Ze heeft een plek in mijn hart, inspireert en gaat met mij mee op reis. Ik ben blij dat ik deze inspirerende reisgenoot aan jou mag voorstellen.


Om haar te leren kennen wil ik je vragen in gedachten terug te gaan naar lang geleden, doe denkbeeldig je ogen dicht en luister naar het verhaal van Esther. Ze leefde namelijk in een tijd waarin alles anders was. De wegen zijn stoffig, de straten smal, de huizen van het gewone volk zijn uitgehouwen in de rotsen. Mensen van verschillende nationaliteiten lopen over straat, samen met loslopend vee en andere dieren.


En als je verder kijkt dan deze kleine gewone huizen, zie je verderop in het dal het belangrijkste deel van de stad: de burcht Suza, daar waar de koning van het Perzische rijk woont. De plek waar je wilt zijn, waar je bij wilt horen, een plek van zien en gezien worden, daar is leven, hoop voor de toekomst en rijkdom. De burcht is versierd met prachtig zuilen, ornamenten en standbeelden. Palmbomen bewegen hun bladeren in de wind, inheemse bomen, bloemen en planten bloeien, de kleurrijkste vogels vliegen er rond. Op de straten is het een drukte van belang, koopmannen, werkmannen, soldaten, gewone burgers ,slaven, paarden en rijtuigen alles krioelt er rond.


Het meisje


Kijk daar loopt ze door de smalle steegjes van deze koninklijke stad van het Perzische Rijk. Een gewoon meisje, om haar arm hangt een mandje met boodschappen, ze snelt door te straten naar haar veilige huis. Esther is wees. Gelukkig nam Mordechai, haar oom, Esther op in zijn huis. Samen met nog veel anderen leven ze als ballingen in dit rijk. Het land waar ze vandaan komen is mijlen ver. Of ze er ooit terug zullen komen is onbekend....


Haar oom vertelt Esther veel verhalen over het land waar ze vandaan komen, over de gebruiken en gewoonten, maar ook over de God die hen nooit zal verlaten. Verhalen over hoop en leven. Ooit ooit zullen alle ballingen dit rijk verlaten en terugkeren naar de plek waar zij vandaan komen.


De jonge vrouw


Kijk daar loopt ze weer, nu als een mooie jonge vrouw, ze kijkt verschrikt. Naast haar lopen wachters van de koning. Ze moet mee, ze heeft geen keuze. Ze moet het huis van haar oom verlaten. De koning is namelijk opzoek naar een nieuwe koningin. De oude koningin weigerde te voldoen aan het bevel van de koning en is daarom verstoten. Uit het hele Perzische Rijk zijn mooie jonge meisjes opgehaald, zodat de koning uit deze meisjes een nieuwe koningin kan kiezen. Esther ze is bang, ze wil niet weg en wil bij het oude vertrouwde blijven. Ze weet dat door deze gebeurtenis alles anders zal zijn. Ze zal nooit terug kunnen naar haar huis en haar land.


Langzaam stapt ze over de drempel van de poort de hof van de koning binnen. Esther neemt haar plek in in de harem van de koning. Daar leeft Esther samen met al de andere meisjes. Ze ondergaat dagelijks allerlei schoonheidsbehandelingen, leert over de gebruiken aan het hof en hoe ze de koning moet behagen. De schoonheid van Esther valt op en het hoofd van de harem behandelt haar met extra zorg en veel toewijding. Dit hele proces duurt 12 maanden. Voor Esther is het een tijd van wachten, gevoelens van onmacht, eenzaamheid en overgave aan het feit dat ze geen enkele mogelijkheid heeft haar situatie te veranderen.


Kijk daar loopt ze, door de machtige gangen van het paleis. Ze is gekleed in haar mooiste jurk, het gezicht bedekt met een prachtige sluier. Haar haar is mooi gekapt, het gezicht zorgvuldig opgemaakt en om haar heen hangt een zweem van zoete geuren. De koning heeft haar voor deze nacht uitgekozen, het is haar tijd om te gaan. Daar loopt ze knikkende knieën, een bonzend hart en toch loopt ze daar dapper door de gang richting de deur van de koning. Ze kan niet anders, dit is de weg die ze af moet leggen. Na deze nacht zal alles anders zijn ze of ze behaagt de koning en ze mag vaker komen of ze wordt één keer gebruikt en voorgoed weggestopt.


De vertwijfelde koningin


Kijk daar rijden ze de koning, met zijn nieuwe koningin. In prachtig opgetuigde koets. Met veel pracht en praal wordt Esther aan het volk voorgesteld als nieuwe koningin. Het volk juicht en is nieuwsgierig, wie is die jonge vrouw die het hart van de koning heeft veroverd? De hele hofhouding haalt opgelucht adem, gelukkig weer een koningin aan de zijde van de koning. Iemand die zijn wisselende stemmingen kan beïnvloeden en stabiliteit biedt.


Buiten is het feest, er is wijn en eten in overvloed, er wordt gedanst, gepraat en gelachen, maar Esthers hart is stil en onzeker wat zal de toekomst haar brengen? Is ze er klaar voor? In haar hart een stil verdriet om het verlies wat ze mee maakt, naast het geheim wat ze in haar hart draagt.


De koningin met een geheim


Kijk daar loopt Esther door haar koninklijke kamer. Alles is verfijnd en smaakvol ingericht, zachte en luxe materialen, kannen met water, schalen vol fruit en wuivende palmbladeren. Het kan niet beter. Maar kijk eens goed, er klopt iets niet. Esthers silhouet is gebogen en slapjes, haar gezicht staat zorgelijk. Als je haar echt in de ogen kijkt zie je tranen branden en als je nog beter kijkt zie je haar angst. Ze staat voor een duivels dilemma. Haar volk is in gevaar, een wreed en belangrijk man (Haman), heeft bedacht dat over een aantal maanden haar hele volk uitgeroeid zal worden.


En nu heeft ze in het geheim een boodschap van haar oom ontvangen. Hij vraagt haar om naar de koning te gaan en te pleiten voor haar volk en voor zichzelf. Hij onderstreept nog eens extra, misschien ben je hiervoor wel tot koningin gekozen. Maar Esther is doodsbang, ongevraagd naar de koning gaan kan haar dood betekenen. Niemand uit het hele rijk mag ongevraagd bij hem komen. Ze besluit dat zij en haar hofhouding drie dagen zullen vasten, daarna zal zij beslissen. Ze vraagt haar volk mee te vasten en te bidden om wijsheid.


De krachtige koningin


Ester staat op en als je goed kijkt zie je dat deze beweging haar krachtig maakt. Ze recht haar rug, opent haar hart en spreekt de moedige woorden: kom ik om dan kom ik om, ik ga naar de koning. Het moment is aangebroken. Ademloos en vol spanning kijkt de hofhouding haar na, wat zal er gebeuren?


Gaan staan, maakt je sterk


Gracieus en met krachtige pas treedt ze de drempel van de troonzaal binnen. Daar zit te koning…. Het is stil, bedienden houden de adem in, zelfs de vogels stoppen met fluiten. Esther heft haar gezicht op en kijkt hem aan.... het is leven of dood….


En dan een wonder de koning reikt haar zijn scepter en zegt Esther stel je vraag en ik zal je alles geven. Hierop stelt Esther de vraag of de koning of samen met Haman bij haar wil komen eten, voor een intiem diner.


Daar zitten ze de koning, Haman en Esther, voor de tweede keer met elkaar voor een intiem diner. Op tafel liggen de heerlijkste gerechten en de beste wijnen worden geserveerd. Er wordt wat over een weer gepraat, maar alle drie zijn ze niet helemaal aanwezig bij de gesprekken. Hun eigen gedachten trekken de aandacht.


In het hart van Haman groeit de trots dat hij alleen met de koning en koningin mag eten. Iedereen zal hem zien als de één na machtigste man van het Rijk, wat heeft hij zijn vrienden straks veel te vertellen.


Esthers hart klopt onrustig, vandaag is het moment aangebroken haar geheim te onthullen.


De koning barst van nieuwsgierigheid wat toch de vraag van de koningin is en voor de derde keer vraagt hij; ‘wat is toch uw wens, wat is uw vraag. Al was het de helft van mijn koninkrijk uw wens zal vervuld worden’.


Zorgvuldig kiest Esther haar woorden uit ‘majesteit als u mijn goedgezind bent en als het de koning goeddunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven: dat wil ik vragen, dat is mijn wens. Want we zijn verkocht op gedood te worden.’ Je voelt de koning verstarren en ook Haman houdt zijn adem in. Verontrust vraagt de koning wie de man is, die dit vreselijke plan heeft bedacht. En dan messcherp en met een blik gericht op de man over wie het gaat antwoord ze: Haman, die naast u aan tafel ligt. De koning wordt woedend en rent de tuin in. Haman springt op, rent naar de voeten van de koningin en smeekt haar om zijn leven. En Esther is stil, haar hart klopt rustig, het hoge woord is eruit, nu is het afwachten. Als de koning weer binnenkomt en ziet dat Haman aan de voeten van de koningin ligt ontploft hij helemaal: Haman moet dood.


Het is enkele maanden verder Haman is gedood. Het volk van Esther heeft zich mogen beschermen, op de dag die uitgeroepen was om hen te doden. Ze leven en hebben het gered. Er zijn verliezen geleden, mensen verloren aan de dood, maar de dag van dood en verderf is gelukkig voorbij. Mensen zijn blij, ze vieren feest en er is rouw en verdriet om alles wat donker was.


Koningin over haar eigen rijk


Kijk daar loopt ze een krachtige, kwetsbare, sterke koningin zonder geheim. Ze regeert over haar koninkrijk zoals alleen zij dat kan. Er is hoop, licht en liefde. Niets is voor niets en niets is onmogelijk.


Dank dat je de tijd genomen hebt het verhaal van Esther te lezen. Jij en ik we kunnen leren van het verhaal van Esther. Ook wij mogen koningin (of koning) worden over ons eigen rijk en om daar te komen hebben we een reis af te leggen. Over de lessen van Esther wil ik je de volgende keer meer vertellen. Voor nu is haar verhaal voldoende. Ik wil je vragen lees en herlees dit verhaal. Lees het verhaal vertraagd, las pauzes in en laat het binnenkomen in je hart. Sta stil bij de verschillende onderdelen van haar levensverhaal en schrijf op wat er in jou naar boven komt, misschien zomaar een gedachte of een woord. Ontdek wat haar verhaal jou te zeggen heeft.


Wil je vaker geïnspireerd raken met dit soort blogs? Meld je aan voor de nieuwsbrief die elke maand wordt verzonden. Meld je hier aan.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief

Benieuwd naar meer?

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief!

bottom of page