top of page
HOOGBEGAAFD

Bureau Kleurrijk richt zich onder andere op het coachen van (jong) volwassenen die hoogbegaafd zijn of mensen die vermoeden zelf hoogbegaafd te zijn. Gebleken is dat veel volwassenen pas later de problematiek uit hun jeugd en huidige leven kunnen plaatsen en begrijpen als blijkt dat er sprake is van hoogbegaafdheid. Door het ontdekken van de invloed van kenmerken van hoogbegaafdheid op het gedrag kan je leren om hoogbegaafdheid als een kracht of inspiratiebron te gebruiken.

Ik heb mij verdiept in het thema hoogbegaafd en vrouw en een coachingsprogramma gericht op persoonlijke vorming van hoogbegaafde vrouwen ontwikkeld. Over hoogbegaafde vrouwen, al dan niet zichtbaar, is nog niet zoveel bekend. Ze kunnen zich goed aanpassen aan hun situatie en zijn hierdoor in hun begaafdheid onzichtbaar of worstelen met een negatief zelfbeeld. Dit kan voor de nodige problematiek zorgen uitend in onderpresteren, depressiviteit, overgevoeligheid, zichzelf isoleren of vertonen van vermijdingsreacties. Het kan ook zo zijn dat deze vrouwen overdreven gedrag gaat vertonen. Dit kan zich uiten in het aanvallen van anderen met woorden als wapen, de aandacht trekken, het domineren van gesprekken, het trotseren van wetten en regels.

Ook richt Bureau Kleurrijk zich op het coachen van ouders op het gebied van persoonlijke vorming. Wanneer bijvoorbeeld een ouder te maken krijgt met een hoogbegaafde zoon of dochter kan er bij de ouder zelf ook een heleboel los komen. Te denken valt aan grote verwachtingen, omgaan met teleurstellingen, hoe ga je om met de intensiteit van het kind, onderpresteren en wat herken je van het gedrag van het kind in jezelf etc. Als ouder is het van belang om zelf sterk in de schoenen te staan en jezelf hierin goed te kennen. Het hoogbegaafde kind voelt de ouder als geen ander aan en kan zijn eigenheid aanpassen om zo te zorgen voor de ouder (zonder zich daarvan bewust te zijn). Bureau Kleurrijk stimuleert ouders te werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling, zodat wanneer zij zelf groeien het kind de ruimte krijgt om zijn of haar eigen weg te vervolgen. Een ouder  is een voorbeeld functie en spiegel voor het kind, hoe mooi is het als ouders hierin echt als een spiegel kunnen fungeren.

 

Bij Bureau Kleurrijk ben je van harte welkom om met het thema hoogbegaafdheid aan de slag te gaan.

bottom of page