top of page

"Talent ontwikkelt zich

in de eenzaamheid, karakter in de stroom

van het leven"

 

Goethe

COACHING

 

Bij moeilijkheden hebben we vaak de neiging ertegen te vechten, ervoor weg te lopen of te veroordelen (jezelf of de ander). Misschien herken je dat wel en je merkt dat jouw strategie niet werkt, het gaat niet goed met je. Dit kan zijn dat je juist een superwomen (superman) moet zijn of dat je uit contact gaat met de ander of dat jij jezelf liever verstopt en onzichtbaar bent. Wat je ook doet als een boemerang blijft dit probleem steeds terug keren in je leven. Het goede nieuws is, je kan dit veranderen door juist te zien wat er speelt.

 

Zien brengt beweging…

Zien brengt beweging, schept ruimte, verbindt en geeft kracht om te groeien. Zien is laten zien en gezien worden. Zien is actief. Zien is voelen.

·  Zien is naar binnenkijken in je hart: wat is verstopt en doet pijn? Welke eigenschappen horen bij jou, zowel de lichte als de donkere kanten?

·  Zien is achterom kijken: waar kom je vandaan? Wie horen er allemaal bij? Welke plek neem in? Welke gebeurtenissen hebben hun plek nodig? En hoe is de uitwisseling tussen geven en ontvangen?

·  Zien is vooruitkijken: waar wil je naar toe? Wat past bij jou en wat heb je nodig om te kunnen groeien? Welke unieke waarden passen bij jou?

 

Vraagstukken kunnen gerelateerd zijn aan privé- (relaties, opvoeding) of werksituaties, gerelateerd aan ziekte of specifieke thema’s zoals hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit. Het één kan niet los worden gezien van het ander. 

 

In privé situaties

Thema's die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld, niet kunnen ontvangen in relaties, zelf geen keuzes kunnen maken, worstelen met een negatief zelfbeeld, worstelen in je partner relatie of worstelen met je rol als ouder in relatie met je kind. Of het kan zijn dat je midden in een scheiding zit en je verlangt ernaar dit voor je kinderen (en voor jezelf) zo goed mogelijk een plek te geven.

In werk

Thema's die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld (bijna) burn-out, geen balans tussen werk en privé, niet in verbinding kunnen staan met collega's of leidinggevende, communicatie problemen. Of je wilt graag werken aan jouw autonomie en leiderschap en keuzes maken.

Bij ziekte

Misschien heb je te maken met een chronische ziekte of ben je beperkt door lichamelijke klachten als pijn en vermoeidheid.  Het overkomt je, het vormt je. Je verlangt ernaar dit een plek te geven in je leven. Je wilt ondanks alles en met alles jouw leven verder leven.

 

Bij hoogbegaafdheid/hoogsensitivitieit

Deze thema’s kunnen een grote plek innemen in jouw eigen leven, misschien omdat je dit bij je zelf herkent of omdat je kinderen hiermee te maken hebben. Je wilt graag weten wat je nodig hebt om hierin voor jezelf te zorgen of voor je kinderen. Je verlangt naar rust/balans en wil graag je natuurlijke kracht ontdekken.

 

Als systemisch coach kijk ik graag met je mee en luister naar thema’s die jou bezighouden. Stel vragen, maak zichtbaar wat verborgen is, erken, ontrafel en verbind opnieuw. Zoom samen met mij uit naar de oorzaak van de situatie waarin je je nu bevindt, sta stil, zie wat er is, neem jouw plek in, geef alles een plek, leer geven en ontvangen en laat het je zelf goed gaan.

 

Persoonlijke groei is een prachtig geschenk voor jezelf. Weet je welkom bij Bureau Kleurrijk en ga de uitdaging aan om te groeien! Zullen we kennismaken? 

bottom of page